Lịch sử phát triển

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển Công ty Kiều Hối Đông Á đã có hơn 300 nhân viên chi trả kiều hối và 220 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Chuyển tiền từ 180 Quốc gia thông qua 350.000 điểm giao dịch về Việt Nam

 

2015 - 2016

 

 

 Giải thưởng "Công ty tài chính tốt nhất Việt Nam 2016" – Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng

 Giải thưởng "Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam 2016" - Tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng

 

2014 - 2015

 

 

 Giải thưởng "Công ty tài chính tốt nhất Việt Nam 2015" – Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng

 Giải thưởng "Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam 2015" - Tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng

 

2013 - 2014

 

 

 Giải thưởng "Công ty tài chính tốt nhất Việt Nam 2014" – Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng

 Giải thưởng "Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam 2014" - Tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng

 

2012 - 2013

 

 

 Giải thưởng "Công ty tài chính tốt nhất Việt Nam 2013" – Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng

 Giải thưởng "Thương hiệu uy tín - Trust brand 2013" - Viện Doanh nghiệp Việt Nam bình chọn

 Giải thưởng "Công ty có dịch vụ chuyển tiền tốt nhất" - Tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng

 

2011 - 2012

 

 

 Giải thưởng "Công ty tài chính tốt nhất Việt Nam" - Asian Banking & Finance trao tặng

 Giải thưởng "Thương hiêu mạnh Việt Nam 2011" do Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng

 Giải thưởng "Công ty chuyển tiền tốt nhất" - Hiệp hội phòng chống rửa tiền Quốc tế trao tặng

 

2010 - 2011

 

 

 Giải thưởng "thương hiệu mạnh Việt Nam 2011" do thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức

 Giải thưởng "Công ty chuyển tiền sáng tạo nhất năm 2010" do Hiệp hội phòng chống rửa tiền quốc tế - IAMTN trao tặng

 

2008 - 2009

 

 

 Thành lập chi nhánh Quảng Trị ngày: 22/04/2008

 

2006 - 2007

 

 

 Thành lập chi nhánh Bến Tre, Ninh Thuận, Thái Nguyên, Quảng Bình, Phú Yên, Nghệ An, Thanh Hóa

 

2004 - 2005

 

 

 Thành lập đội ngũ giao dịch viên chi nhà vào ngày 01/4/2005

 Thành lập Chi nhánh Bình Thuận, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Bình Định, Vũng Tàu

 

2002 - 2003

 

 

 Thành lập Chi nhánh: Huế, Trà Vinh, Cà Mau, Quận 5, Tiền Giang

 

2001


Thành lập Công ty Kiều hối Đông Á vào ngày 01/11/2001