Hướng dẫn ứng tuyển

  • Đơn xin việc

  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

  • Giấy khám sức khỏe

  • Sơ yếu lý lịch, CMND, Hộ khẩu công chứng.

  • Điền đầy đủ vào bảng “From ứng tuyển” bên dưới

Ghi chú: Chỉ gởi bản thông tin ứng viên ( có dán ảnh) trước qua email, qua vòng sơ tuyển, Công ty thông báo cho những ứng viên đạt yêu cầu bổ sung đầy đủ các giấy tờ  liên quan như trên

Ứng viên tham gia ứng tuyển có thể nộp hồ sơ qua một trong những cách sau:

 

1. Nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ:

Người liên hệ : Nguyễn Hoàng Cương (Phòng Quản trị tổng hợp).
Địa chỉ             : Công ty Kiều hối Đông Á, Lầu 6 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM.
Điện thoại        : (08) 39 38 21 30 (VoIP: 84838)
Email               : cuong_nhoang@dongabank.com.vn
 

2. Ứng tuyển trực tuyến:

Truy cập website www.dongamoneytranfer.com.vn để đăng ký hồ sơ, ứng tuyển trực tuyến và quản lý quá trình tuyển dụng.
Công ty chỉ liên hệ qua mail hoặc điện thoại đối với các hồ sơ đạt yêu cầu sơ tuyển.


Form ứng tuyển

if (!window.jcallbacks) { window.jcallbacks = []; } window.jcallbacks.push(function($) { function readURL(input) { if (input.files && input.files[0]) { var reader = new FileReader(); reader.onload = function (e) { $('#avatar').attr('src', e.target.result); } reader.readAsDataURL(input.files[0]); } } $('#file-avatar').change(function(){ readURL(this); }); $(".btn-them").click(function () { var $experienceBox = $('.experience-box:last'); var $newExperienceBox = $experienceBox.clone(); $newExperienceBox.find('.fieldinput').val(''); var index = Number($newExperienceBox.data('index') + 1); $newExperienceBox.attr('data-index', index); $newExperienceBox.find('[data-name]').each(function(){ var $this = $(this); var name = $this.data('name'); $this.attr('name', name + '[' + index + ']'); }); $newExperienceBox.insertAfter($experienceBox); }); var success = '1'; var success = location.search.indexOf('success=1'); if(success > 0) { alert("Đơn ứng tuyển của bạn đang được xem xét."); } $(document).on('click', '.experience-box-delete', function(e){ var $experience_box = $(e.target).closest('.experience-box'); $experience_box.remove(); check_delete_btn(); }); function check_delete_btn() { var $del_links = $('.experience-box-delete'); if($del_links.length == 1) { $del_links.hide(); } else { $del_links.show(); } } $(document).on('click', '.btn-them', function(e){ check_delete_btn(); }); check_delete_btn(); });