Chính sách lương thưởng

 Chính sách lương thưởng tại đơn vị đang công tác là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với người lao động.

Công ty Kiều hối Đông Á không chỉ là người bạn đồng hành tin cậy đối với khách hàng bên ngoài mà cũng là người bạn đồng hành với khách hàng nội bộ của mình là Cán bộ Nhân viên đang làm việc tại Công ty Kiều hối Đông Á

Vì vậy, chính sách lương thưởng của Công ty Kiều hối Đông Á luôn được quan tâm rà soát và điều chỉnh trên phương châm “Phù hợp” với khối lượng và hiệu quả công việc của từng cán bộ nhân viên và sự đóng góp thực sự của mỗi cá nhân vào hoạt động của Công ty Kiều hối Đông Á.

Ngoài ra, chính sách lương thưởng tại Công ty Kiều hối Đông Á cũng đảm bảo tuân thủ theo qui định của pháp luật và tương ứng mặt bằng lương thưởng của ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam

Cơ hội thăng tiến

Công ty Kiều hối Đông Á  mở ra cơ hội thăng tiến cho tất cả cán bộ nhân viên của mình như nhau. Con đường nghề nghiệp thăng tiến của mỗi thành viên trong đại gia đình Công ty Kiều hối Đông Á  sẽ song song với định hướng phát triển của Công ty. 

Nguồn nhân lực của Công ty Kiều hối Đông Á  luôn được trẻ hoá để kích thích tính năng động - sáng tạo - chấp nhận áp lực và thử thách của tuổi trẻ, đồng thời cũng sẽ được cung cấp những khoá đào tạo về chuyên môn và kỹ năng thích hợp để quy hoạch nguồn nhân lực cán bộ dự trữ cho chiến lược phát triển của Công ty. 

Công ty Kiều hối Đông Á  triển khai thực hiện công tác đào tạo theo một phong cách riêng của mình: gồm nhiều loại hình phong phú và thích hợp cho từng chức danh: Đào tạo tập trung, đào tạo trên công việc thực tế, đào tạo thông qua việc tham gia các dự án, thông qua luân chuyển công việc, tài trợ đào tạo tại nước ngoài.


Ngoài ra, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở để toàn thể cán bộ nhân viên gắn bó đoàn kết hỗ trợ nhau trong công việc và trong cuộc sống đời thường.Công ty Kiều hối Đông Á còn quan tâm chủ động hoặc phối hợp với một số tổ chức từ thiện thực hiện công tác xã hội như trao học bổng cho con em cán bộ nhân viên trong Công ty có thành tích học tập giỏi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại nhiều nơi trên cả nước.