DongA Money Transfer

CÔNG TY KIỀU HỐI ĐÔNG Á

Quote bullet Chúng tôi hiểu rằng quí vị muốn gửi gắm nhiều thứ hơn đơn thuần chỉ là gửi tiền. Đó là lí do khiến chúng tôi sẽ giúp Quí vị giữ được mối liên lạc với những người thân và đối tác kinh doanh trên toàn cầu Quote bullet

DongA Money Transfer 2009

Đối tácTỉ giá ngoại tệ

USD
VNĐ
CAD
VNĐ
AUD
VNĐ
GBP
VNĐ
EUR
VNĐ

(24/10/2016- Nguồn : DongA Bank )